Александар Казанџиски è una guida turistica privata per tour a Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria

Подрачјето на Виница било населено во времето на неолитот (од 12 до 6 век п.н.е.), според пронајдените материјали од Виничко Кале и околните археолошки наоѓалишта. Во антиката, подрачјето го населиле Пејонците. Сегашниот град потекнува од Византиска тврдина, која била центар на производство со вино. Лозните насади на виничкиот рид биле напуштени по 1980 кога поактивно започнале археолошките истражувања.

Lingue Macedonian
Valuta Euro (EUR)

Commenti (0)

Nessun commento disponibile

E-mail errata
Password errata
Sono un turista
Sono una guida
Scegli chi sei!
Nome non valido!
Cognome non valido!
E-mail non valida
Password non valida!
You must accept the terms of use!
Sono un turista
Sono una guida
Scegli chi sei!
E-mail non valida
You must accept the terms of use!
Password dimenticata? Inserisci la tua mail e riceverai un link per creare una nuova password.
Messaggio di errore!
CAPTCHA non valido!
Chiudi