Александар Казанџиски is a tour guide in Russia, Macedonia

  • English
  • Русский

Крушево (влашки: Crushuva[1]) е град во западниот дел на Република Македонија, во пазувите на Бушева Планина. Тој е градот на некогашната Крушевска Република. Над градот се наоѓа познатиот споменик Македониум. Со 1.220 метри надморска височина, Крушево претставува единствениот планински град во Македонија и највисокиот град на Балканот.

Крушево (влашки: Crushuva[1]) е град во западниот дел на Република Македонија, во пазувите на Бушева Планина. Тој е градот на некогашната Крушевска Република. Над градот се наоѓа познатиот споменик Македониум. Со 1.220 метри надморска височина, Крушево претставува единствениот планински град во Македонија и највисокиот град на Балканот.

Languages English, Macedonian, Russian
Currencies United States dollar (USD), Euro (EUR), Macedonian denar (MKD)

FEEDBACKS (0)

No feedback found

Wrong email
Wrong password
I’m a tourist
I’m a guide
Choose who are you!
Incorrect First name!
Incorrect Last name!
Incorrect email
Incorrect password!
You must accept the terms of use!
I’m a tourist
I’m a guide
Choose who are you!
Incorrect email
You must accept the terms of use!
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.
Error message here!
Invalid captcha!
Close