Александар Казанџиски is a private tour guide in North Macedonia

Подрачјето на Виница било населено во времето на неолитот (од 12 до 6 век п.н.е.), според пронајдените материјали од Виничко Кале и околните археолошки наоѓалишта. Во антиката, подрачјето го населиле Пејонците. Сегашниот град потекнува од Византиска тврдина, која била центар на производство со вино. Лозните насади на виничкиот рид биле напуштени по 1980 кога поактивно започнале археолошките истражувања.

Languages Macedonian
Currencies Euro (EUR)

FEEDBACKS (0)

No feedback found

Wrong e-mail
Wrong password
I’m a tourist
I’m a guide
Please first choose who you are!
Incorrect First name!
Incorrect Last name!
Incorrect e-mail
Incorrect password!
You have to accept the terms of use!
I’m a tourist
I’m a guide
Please first choose who you are!
Incorrect e-mail
You have to accept the terms of use!
Lost your password? Please enter your e-mail. You will receive a link to create a new password! (Check the SPAM box in case...)
Error message here!
Invalid captcha!
Close